Mina studieresultat


Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y), inriktning Socware, Linköpings universitet. Utbildningen slutfördes 2004-12-20.


Kurser inom examen

Kurskod Kursnamn Poäng Betyg Datum
THEN01 Diagnostiskt prov i engelska 0.0 D 1999-08-21
TATM79 Matematisk grundkurs 4.0 4 1999-11-15
TFFM55 Fysikaliska principer 4.0 4 1999-12-14
TATM18 Linjär algebra 5.0 3 1999-12-20
TATM72 Analys A 7.0 3 2000-01-12
TSEA04 Digitalteknik 4.0 3 2000-03-16
THEN02 Engelska 3.0 3 2000-05-06
TANA61 Tekniska beräkningar del 1 1.5 G 2000-06-15
TATM41 Vektoranalys 3.5 4 2000-08-26
TATM73 Analys B, flera variabler 6.0 4 2000-08-31
TSDT64 Krets- och mätteknik 4.0 3 2000-11-27
TFFY29 Vågfysik 3.5 3 2000-12-14
TANA62 Tekniska beräkningar del 2 3.0 3 2000-12-20
TDDB25 Programmering - abstraktion och modellering 5.0 G 2001-01-10
TAMS07 Sannolikhetslära 3.0 5 2001-03-14
TFMT01 Mätteknik Y 2.0 3 2001-03-16
TFFY39 Elektromagnetism 5.0 3 2001-06-05
TGTU80 Praktisk svenska 1.0 G 2001-06-06
TSEA19 Datorteknik Y 3.5 3 2001-06-08
TMME23 Mekanik Y 7.5 3 2001-08-13
TATM57 Komplex analys 5.0 4 2001-10-19
TFFY17 Modern fysik Y 4.5 3 2001-12-17
TDDB28 Programmering - tillämpning och datastrukturer 6.0 4 2001-12-31
TFFY25 Termodynamik och statistisk mekanik 3.5 3 2002-03-14
TSRT12 Reglerteknik Y 4.0 3 2002-03-16
TSTE70 Konstruktion av digitala system 5.0 G 2002-04-10
TSDT71 Kretsteori 6.0 3 2002-04-10
TFFY34 Halvledarteknik 3.0 3 2002-06-15
TAOP08 Optimeringslära, grundkurs 3.5 3 2002-08-29
TDDB38 Databasteknik 5.0 3 2003-01-08
TAMS08 Statistisk teori, grk 3.0 4 2003-01-08
TDTS55 Datorarkitektur 3.0 4 2003-01-27
TDDB64 Webprogrammering och interaktivitet 3.0 G 2003-04-07
TDDA47 Realtids- och processprogrammering 3.0 3 2003-04-22
TDTS30 Systemkonstruktion och metodik 5.0 4 2003-04-22
TSEK35 Avancerad VLSI-konstruktion 3.0 5 2003-05-02
TEIE02 Intellectual Property Rights 3.0 4 2003-06-02
TDDB91 Människa-datorinteraktion 3.0 3 2003-06-11
TSEK30 Introduktion till VLSI-design 4.0 3 2003-08-23
TEIE79 Nationalekonomi 3.0 4 2003-08-29
TGTU00 Datorkörkort 1.0 G 2003-09-09
TATA20 Fourieranalys 5.0 3 2003-10-25
TSRT01 Introduktionskurs i Matlab 1.0 G 2003-10-29
TDDB84 Designmönster 4.0 4 2003-11-06
TDDB29 Kompilatorer och interpretatorer 3.0 3 2003-12-22
TGTU65 Teknikens utveckling i ett samhällsperspektiv 3.0 G 2004-01-13
TDXD20 Examensarbete (Inst f Datavetenskap)* 20.0 G 2004-12-20

Summa kurser inom examen: 191 poäng

Övriga kurser

Kurskod Kursnamn Poäng Betyg Datum
KINA01 Kinesiska: Nybörjarkurs I 5.0 G 2007-01-03
KINA01 Kinesiska: Nybörjarkurs II 5.0 G 2007-06-04

Summa övriga kurser: 10 poäng


* Titel: An Integrated Technique for Memory Depth Constrained Test Scheduling and Test Vector Selection. Examensarbetet utfördes vid institutionen för datavetenskap och belönades med IDAs pris för bästa examensarbete 2004.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!