Stinas fotosida

På denna sida har jag samlat några av de kort jag tagit. Jag har anpassat bilderna på sidan så att bildernas storlek och upplösning lämpar sig för att visas i en web-läsare. De olika foto-kategorierna kan ses i menyn till vänster.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!