Stina Edboms hemsida

Välkommen till min hemsida!

På dessa sidor kan man hitta information om mig själv, kort, reseberättelser från resor till Taiwan, Peru, Ecuador och Nepal med mera.

Hemsidan använder sig av CSS för att beskriva hur innehållet ska presenteras och för tillfället är det möjligt att välja mellan fyra olika utseenden. För att lagra information om vilket utseende som är valt används kakor, så om webbläsaren har kakor avsängt så påverkas endast denna sida då ett nytt utseende väljs.

För att ändra utseendet på sidan, välj önskad stil från listan:

Sidan är senast uppdaterad 2015-07-09

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!